Smažky 02 (pokračování seriálu)

25. 01. 2012 22:15:21
Pokračujeme po stopách domácího cirkusu ohledně ústeckého smažení. Již v minulém článku se narodilo pár otázek, které zhruba po měsíci, telefonátů a žádostí o informace vyplavují na dno zlatokopeckých pánví nové a nové valouny. (Stop tunelům). Neb jak známo mluviti stříbro, ale mlčeti – učiněné zlato.

O čem se mlčí nejnověji? Nově se mlčí například o tom, jak mohl mít zasloužilý vysedávač na několika trafikových křeslech (radní města, ředitel rozmazlovaného třetího centra kultury a výkonný ODS-ák) pan Ivan Dostál tak neuvěřitelný bordel ve svých vlastních papírech, že k tak vysokému zadlužení v jím řízeném zařízení vůbec došlo? Spočítáme-li totiž nájemné „cirkusáků“ ve výši 23 tisíc měsíčně (kterážto částka je tvořena 16 tisíci na holý nájem a zálohou na energie 7 tisíc) přeci jen to asi muselo chvíli trvat, než dosáhnete dluhu 279 tisíc, který uplatňuje paní Mládková (ekonom Kulturního střediska). Ke všemu, když obě strany – věřitel i dlužník v tomto ohledu svorně přiznávají, že k úhradám nájemného docházelo. Šlo pouze o vstřícnou benevolenci dosluhujícího ředitele vůči alternativní kultuře? O džentlmenskou dohodu mezi účastniky? Nebo o nepořádek, špatný management a nezájem o narovnání účetních závazků s vědomím, že jemu parťáci na „městě“ do papírů nepolezou? Zdá se, že bude nutno „vyslechnout“ také pana Ivana.

Své by měla také ještě říci paní ekonomka Mládková. Chce-li někdo dluh vymáhat, musí ho vymáhat na základě nějakého smluvního vztahu. Jakmile nám paní ekonomka tento dokument zpřístupní, možná se daleko lépe zorientujeme i v „kalendáři“ rozpočtové nekázně Cirkusáků. A budeme se muset zeptat. Je to vina pana Dostála, že nejednal dříve a nechal dluh dojít až k takovému číslu? Anebo šlo vzájemnou dohodu a toleranci, včetně snahy Cirkusu dluh „nějak“ umořit? Pohledem na smluvní dokumenty, splátkový kalendář a dotyčné zaúčtování splátek mezi smluvními stranami zase pochopíme o kousek více. Zda se splácelo, kdy a proč se nesplácelo. A také zda se jednalo anebo proč se nejednalo včas. Protože pokud se nejednalo, maličko to připomíná v Čechách tak osvědčenou a čím dál nenáviděnější strategii „klidu před nástupem exekutora“.

Přesto stále zůstane ve vzduchu otázka, proč se narůstající dluh tak dlouho neřešil – dejme tomu onou výpovědí smluvního vztahu? A teprve ve chvíli, kdy se kormidla ujímá pan Vraspír, který svoji koncepci řízení Kulturního střediska opsal podobně jako náměstek Řeřicha svoji bakalářku z wikipedických zdrojů, a těch několik možná skutečně jeho „originálních“ řádků obsahuje mj. také příslib přesunout Národní dům do předraženého Kulturáku, teprve tehdy padá ten podpásový verdikt o výpovědi „pro neplacení“.

V rámci presumpce neviny však panu Vraspírovi nenasazujme a priori psí hlavu. Výpovědi jistě předcházela snaha o dohodu. Už jen proto, že nám novopečený ředitel svým dosednutí na „trůn“ dluží téměř 300 tisíc, které jeho zařízení od svého smluvního partnera nebylo do té doby z dosud neobjasněných důvodů získat a tiše trpělo, aby se každým dalším měsícem zvyšoval. Neočekávám, že tato „upomínka“ bude mít svoji listinnou podobu. A tak se v tomto ohledu budeme muset spolehnout na čestné slovo člověka, který opisuje.

Nás bude jen zajímat obsah této (patrně ústní) dohody, zejména ohledně termínu. Protože pokud bylo slíbeno: „Zaplať do termínu „tehdy a tehdy“, jinak bude výpověď“, a výpověď pak přišla ještě před uplynutím termínu, opět se asi zorientujeme, kdo jedná férově. A narodí se další otázka, jaký byl důvod k takovému fér (potažmo nefér) jednání?

Nějaký čas jsem také kočíroval příspěvkovou organizaci. Tam se vždycky poctivě hlídá každá koruna a každá je ošetřena validní smlouvu. Rozhodně by se nemohlo stát, že bychom delší dobu nezjistili, že nám někdo delší dobu neplatí dohodnutý nájem. Stejně také díky pravidelným rozborům předkládaným na magistrát je vyloučeno, aby ředitel organizace a zároveň i magistrát nezaznamenali náhlé zvýšení nákladů - oproti jiným obdobím několikanásobné. Ostatně roční výkazy hospodaření kontroluje samo město – zřizovatel svých příspěvkovek.

Díky tomuto kontrolnímu mechanismus, lze tedy vyloučit teorii o případném nárůstu provozních nákladů Nároďáku z důvodu vyšší moci (havárie, změna odběrů v souvislostí s provozem Cirkusu apod.) – a jsme znovu ve smyčce mlčení. Jak je možné, že to kdokoli ze zúčastněných nechal zajít až tak daleko?

Ve chvíli, kdy veřejná organizace poskytne veřejnosti k nahlédnutí kopii smlouvy na pronájem prostor k provozování Cirkusu včetně specifikace nájemného, budeme zase o kousek blíž k pravdě. Abychom definitivně vyloučili jakékoli hypotézy a umlčeli veškerou nevyargumentovanou šuškandu bude asi muset promluvit také pan Kvasnička. Který byl cosi jako kompetenční mezičlánek mezi panem Dostálem a Cirkusáky.

Ne každý český seriál má svoje hodnoty, a také koláče sledovanosti se všelijak liší. Ani od seriálu „Smažky“ si neslibujte takové napětí, jaké skýtají taškařice Muldera a Scullyové. Dokonce ani jeho současní autoři netuší, kam se příběh nakonec dostane. Zda zvítězí stříbro komunikace anebo spíš osvědčené zlato koaličního mlčení. Nicméně ať tak či tak, přínosný i pro vás čtenáře může být přinejmenším v tom, jak nesmírně potřebujeme všichni otevřenou komunikaci a transparentní pohled na financování všeho, co ze svých daní podporujeme.

============= konec druhého dílu ============

Pro skutečně nenasytně zvědavé bonusová ukázka páčení informací a otevřenosti odpovídajích:

Kopie, na vědomí : podatelna.magistrat@mag-ul.cz

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/99 Sb

Odpověď dle zákona 106/199 Sb.

„Vážený pane řediteli,

V souvislosti s vývojem situace okolo klubu Circus Vás chci především požádat o zvážení zamýšleného kroku. Přinejmenším formou tříměsíčního odkladu verdiktu. Stejnou šanci dostal i průšviho-ministr Dobeš (o celé koaliční vládě tady v Ústí ani nemluvě. Vždyť například tzv. Zanádraží dokončili s víceméně ročním skluzem , a to údajně jenom protože v létě je déšť a v zimě mrzne. A taky jsme jim to jako občané tolerovali.)

Dejte, prosím, ještě šanci i občanské společnosti, kam návštěvníci Circusu, jejich kapely a jejich kultura – nakrásně možná málo „zaprděná“ a klasifikovaná tudíž jako „sub-kultura“ rozhodně patří. Dejte jí šanci, aby mohla celou záležitost přehledně pochopit a rozkrýt a také třeba pomoci klubu jeho závazky vyrovnat (například veřejnou sbírkou anebo veřejnými pracemi). Děkuji

Ale ať už se o osudu klubu rozhodnete jakkoli, žádám o poskytnutí těchto informací:“

Pane Haidlere dle zákona 106/1999 Sb. Vám odpovídáme na Vaše dotazy:

a) Jaká je výše dlužné částky ? Vaše ekonomka to nebyla schopna specifikovat a veřejnost v tom pak zbytečně vidí kdovíco

Odpověď: výše dlužné částky k datu 31.12.2011 činí 278.946,46Kč a to bez vyúčtování energií za rok 2011 a penále.

b) Jaké je pozadí celého dluhu? Jeho vznik, struktura, délka nesplácení, předchozí kalendář splátek apod.

Odpověď: Vznik dluhu rok 2009

Struktura: dlouhodobý pronájem

Délka nesplácení: od roku 2009

Kalendář splátek: je s datem 31.3.2011, splátky byly plněny nepravidelně,

proto bylo 20.12.2011 odstoupeno od smlouvy o nájmu nebytových

prostor.

c) A především: Jak Kulturní středisko (dále jen KS) prostory klubu využije v budoucnosti? Není škoda jen kvůli zhruba 70 tisícové položce zlikvidovat zaběhnutý prostor – nakrásně pro dejme tomu „sub-kulturu“ ?

Odpověď: byla odeslaná dne 18.1.2011, kdy bylo rozhodnuto, že Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, nevyhoví poskytnutí této informace. Kulturní středisko nění schopno přesně definovat budoucnost prostor klubu. Předpokládá se další provozování klubu za přísněji stanovených podmínek, ale vzhledem k tomu, že zatím není nic dohodnuto ani podepsáno, jednalo by se o spekulaci.

d) Kde se lze podrobněji seznámit s hospodařením KS – zejména z pohledu investované náklady v poměru k návštěvnosti – tj. jak si udělat přehled o užitečnosti KS a počtu občanů tohoto města – daňových poplatníků, kteří kulturní nabídky KS využívají.

Odpověď: Hospodaření Kulturního střediska, příspěvkové organizace, je možné shlédnout u zřizovatele – Magistrátu města Ústí nad Labem.

Investované náklady v poměru k návštěvnosti-pojem investované náklady neznáme, celkové náklady za rok 30.348.260,00Kč, tržby bez dotací za rok19.546.611,83Kč.

e) Je-li rozhodnutí o ukončení pronájmu skutečně nezvratné a proč.

Odpověď: Celková výše uvedená částka je jistě dostatečným důvodem dále již nespolupracovat s tímto subjektem. Důvod je, že firma MOYDA s.r.o. není schopna řešit svůj dluh již tři roky, což je z hlediska daňového poplatníka (na kterého se odvoláváte) jistě více než dlouhá doba.

„Máte-li pocit, že se ptám příliš, odpovězte, prosím na otázky tzv. „zodpověditelné“, formální nedostatky těch ostatních mi sdělte, pokusím se je napravit – třeba další samostatnou žádostí. Hlavně si, prosím, nehrajme na schovávanou.

Odpovědi mi bohatě stačí v elektronické podobě na adresu, ze které tuto žádost posílám.

Děkuji

V Ústí nad Labem dne 19.1.2012

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Jana Mládková, ekonom a zástupce ředitele

Autor: Jaroslav Achab Haidler | středa 25.1.2012 22:15 | karma článku: 11.21 | přečteno: 1440x

Další články blogera

Jaroslav Achab Haidler

Alexandrijská Sluneta

Tak už je to, přátelé docela jasné. O „Vrbák“ přijdeme. Všechny signály z majetkové i sportovní komise na městě Ústí nad Labem to potvrzují. Včetně různých prořeknutí té paní, co je sice Nechybová, ale není primátorka

28.2.2017 v 12:02 | Karma článku: 11.61 | Přečteno: 462 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Ladislav Jílek

Za mého mládí se dožívali vyššího věku

V mládí jsem si dal závazek, že až budu starý, nebudu říkat, že za mého mládí byla tráva zelenější a voda mokřejší. Teď poprvé ho musím porušit, poněvadž se tenkrát fakt dožívali vyššího věku.

17.2.2019 v 20:04 | Karma článku: 13.98 | Přečteno: 341 | Diskuse

David Gruber

Plynulá angličtina za dvě hodiny – šílenství klamavé reklamy…

...dosahuje nebývalých výšin. Zkoušel jsem klikat na takovýto odkaz, antivirový program mne zabrzdil. Ale dovedu si představit, co tam asi je. Leštěný prd, řekl by jeden známý bloger.

17.2.2019 v 18:16 | Karma článku: 17.86 | Přečteno: 469 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Zakládám hnutí "NE" a budu předsedkyní

Proč ne? Ani můj původ není český, jsem Řekyně, umím o dost lépe česky nežli Andrej Babiš a nechodím hnutá na jednu stranu s plnou taškou lejster, protože používám laptop. Prostě jsem modernější.

17.2.2019 v 17:59 | Karma článku: 23.71 | Přečteno: 503 | Diskuse

Petr Omelka

Sýr se znamením erotiky

Pro některé je to jenom kousek předraženého cosi, co "žabožrouti" a jim podobní zbytečně považují za něco extra. Po labužníky je to ale Sýr s velkým S - Roquefort

17.2.2019 v 16:10 | Karma článku: 18.37 | Přečteno: 522 | Diskuse

Libuše Palková

Holit hulit a hlaholit aneb alkohol je metla lidstva

Když má člověk trochu vypito, napadají ho nejrůznější blbosti. Ale horší je, že ve stavu sdílnosti způsobené alkoholem, i rozumný jedinec se o ty blbosti začne dělit s ostatními. Protože v tu chvíli mu to tak moc hloupé nepřipadá.

17.2.2019 v 12:33 | Karma článku: 16.47 | Přečteno: 1208 | Diskuse
Počet článků 144 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1672
Poznáme se asi hlavně podle toho, co za náma zůstane. Moji koně : divadlo, překlad, jidiškajt, hebrejština a krásný židovský hřbitovy

Najdete na iDNES.cz